ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು
ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವರಗಳು  ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ 
{{data.Title}}
{{data.SubTitle}}
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
{{data.PubDate}}
ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇತರ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು | ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ

www.zpyadgir.gov.in ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / QR ರೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ QR ಓದಿ